Stop zbytečné přehradě

Materiály

Materiály a studie

Alternativní protipovodňová ochrana

  

Zkapacitnění koryta řeky Opavy v Krnově a začlenění do struktury města
Studie Ing. V. Čermáka a Ing. Heleny Králové Csc., Nadace Partnerství, Brno 2005
Studie pojednává o alternativní protipovodňové ochraně Krnova, Brantic a Zátoru bez nutnosti vybudovat přehradu v Nových Heřminovech

Zkapacitnění koryta řeky Opavy v Krnově a začlenění do struktury města – výkresové přílohy

Posudky posuzující studii Ing. Václava Čermáka:
– Posudek „Výskumného ústavu vodného hospodárstva“, autorka Ing. K. Holubová, PhD., prosinec 2005
– Posudek „Vodohospodářského úřadu Hof“, autoři H. Schaller, C. Weiss, Listopad 2006
– Posudek „WL Delf Hydraulics“, autor Ir. H.J.M. Ogink, červenec 2006

Námitky obce Nové Heřminovy v územním řízení ve věci stavby přehrady
18. 3. 2021

Námitka systémové podjatosti podjatosti v územním řízení ve věci stavby přehrady
17. 3. 2021

Námitky Hnutí DUHA Jeseníky k umístění stavby nádrže v Nových Heřminovech
17. 3. 2021

Studie obtokového koryta vodní nádrže Nové Heřmínovy
Doc. RNDr. Bohumír Lojkásek, CSc., 2016

Ichtyologický průzkum a posouzení vlivu záměru Opatření na horní Opavě na dotčenou ichtyocenózu
Doc. RNDr. Bohumír Lojkásek, CSc., 2016

Korespondence mezi Povodím Odry a obcí Nové Heřminovy
rok 2014

Ochrana před povodněmi v povodí horní Opavy
Shrnutí koncepce a stavu příprav od hlavního projektanta ing. J. Švancary
Povodí Odry, 2013

Vizualizace stavby přehrady v Nových Heřminovech
Povodí Odry, 2014

Vizualizace opatření na katastru obce Zátor
Povodí Odry

Vizualizace opatření na katastru obce Brantice
Povodí Odry, 2014

Vizualizace nádrže v Jelení
Povodí Odry, 2014

Vizualizace nádrže Lichnov III
Povodí Odry, 2014

Vizualizace nádrže Lichnov IV
Povodí Odry, 2014

Vizualizace opatření „Rozvoj obce Nové Heřminovy“
Povodí Odry, 2014

Vizualizace opatření na katastru obce Nové Heřminovy
Povodí Odry, 2014

Silnice I/45 Nové Heřminovy – Zátor – napojení I. etapy výstavby na stávající silnici v obci Nové Heřminovy
Dokumentace EIA přeložky silnice I/45, Povodí Odry, září 2014

Ochrana obcí na horní Opavě
Shrnutí problému, Ing. Václav Čermák, 2014

Odpověď na dopis Ministerstva zemědělství
Obec Nové Heřminovy, 25. 6. 2018

Protipovodňová opatření v povodí řeky Opavy – Analýza navrhovaných opatření
Vypracovalo sdružení „Voda v krajině“, duben 2002.

Materiál schválený vládou v roce 2008
Zásady pro výkupy nemovitostí
Návrh konečné varianty opatření na snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy
Schválený harmonogram prace

 

HEŘMINOVSKÁ PŘEHRADA JE ZCELA ZBYTEČNÁ A KONFLIKTNÍ

Hnutí DUHA Jeseníky ivo.dokoupil zavináč tiscali.cz

Stránky vyrobeny díky podpoře Nadace Via 2022